Türkçe (Turkish)

     English (Ingilizce)

Webmaster : Dr. Cevdet KIZIL

>>>Cevdetkizil.com Haberleri (News): *** Yrd.Do?Dr.Cevdet KIZIL, Do?Dr.Ayşe Tansel Çetin ve Ar?Gör.Halil İbrahim Zengin, 6th Asian Business Research Conference'da "The Impact of Mentoring on Job Commitment and Turnover Intentions of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey" başlıkl?makaleleri ile 21 ülke ve 70 bilimsel makale arasından 1. olup En İyi Bilimsel Makale Ödül?n?kazandıktan sonra, Dünya Sosyal Bilimler Akademisi Üyeliği'ne kabul edildiler (Dr.Cevdet KIZIL, Dr.Ayşe Tansel Çetin and Res.Asst.Halil İbrahim Zengin are granted fellowship of World Academy of Social Sciences after ranking 1st among 21 courtries and 70 scientific papers, enabling them to win Best Paper Award) *** Yrd.Do?Dr.Cevdet KIZIL, Do?Dr.Ayşe Tansel Çetin ve Ar?Gör.Halil İbrahim Zengin'in yazdığ?""The Impact of Mentoring on Job Commitment and Turnover Intentions of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey" başlıkl?makale, 21 ülke ve 70 bilimsel makale arasından 1. seçilerek Dünya Sosyal Bilimler Akademisi En İyi Bilimsel Makale Ödül?n?kazand?- 2012 (Dr.Cevdet KIZIL, Dr.Ayşe Tansel Çetin and Res.Asst.Halil İbrahim Zengin's paper titled "The Impact of Mentoring on Job Commitment and Turnover Intentions of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey" ranked 1st at 6th Asian Business Research Conference among 21 countries and 70 papers, leading it to win the World Academy of Social Sciences Best Paper Award - 2012) *** Yrd.Do?Dr.Cevdet KIZIL, Erasmus Bursu ile gittiği Polonya'nın Lodz Üniversitesi'nde Finansal Yönetim dersini verdi - 2012 (Dr.Cevdet KIZIL did visit Poland with Erasmus Scholarship and lectured the Financial Management course at University of Lodz - 2012 ) *** Yrd.Do?Dr.Cevdet KIZIL, Do?Dr.Ayşe Tansel Çetin ve Ar?Gör.Halil İbrahim Zengin'in "The Impact of Mentoring on Job Commitment and Turnover Intentions of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey" başlıkl?makalesi 8-10 Nisan 2012'de 6th Asian Business Research Conference'da sunuldu (Dr.Cevdet KIZIL, Dr.Ayşe Tansel Çetin and Res.Asst.Halil İbrahim Zengin's paper titled "The Impact of Mentoring on Job Commitment and Turnover Intentions of Accounting-Finance Academicians Employed in Turkey" is presented at 6th Asian Business Research Conference on 8-10 April 2012)  *** Yrd.Do?Dr.Cevdet KIZIL, Do?Dr.Ayşe Tansel Çetin ve Gökçen Yapıc?nın "The Effects of Regulations Concerning Accounting Ethics on Fraud and Unintentional Errors" isimli makalesi 3-7 Nisan 2012 tarihleri arasında 4th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Corporate Social Responsibility'de sunuldu (Dr.Cevdet KIZIL, Dr.Ayşe Tansel Çetin ve Gökçen Yapıc?s paper titled ""The Effects of Regulations Concerning Accounting Ethics on Fraud and Unintentional Errors" is presented at 4th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Corporate Social Responsibility on 3-7 April 2012) *** Yrd.Do?Dr.Cevdet KIZIL'ın "Measurement, Accounting and Reporting of Intellectual Capital in Arçelik" isimli kitab? Lap Lambert Academic Publishing tarafından Almanya'da yayınland?- 2012 (Dr. Cevdet KIZIL's book titled "Measurement, Accounting and Reporting of Intellectual Capital in Arçelik" is published by Lap Lambert Academic Publishing in Germany - 2012) *** Yrd.Do?Dr.Cevdet KIZIL, Yalova Üniversitesi İİBF Ticaret Hukuku Anabilim Dal?Başkan?olarak atand?- 2012 (Dr.Cevdet KIZIL is assigned as the Head of Department of Commercial Law in Yalova University - 2012) *** Yrd.Do?Dr.Cevdet KIZIL, Yalova Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölüm Başkan Yardımcıs?olarak atand?- 2011 (Dr.Cevdet KIZIL is assigned as Vice Department Chair for Yalova University Business Administration Department in English - 2011) *** Yrd.Do?Dr.Cevdet KIZIL, Yalova Üniversitesi - Leeds Metropolitan University (İngiltere) Çift Diploma Program?Koordinatör?olarak atand?- 2011 (Dr.Cevdet KIZIL is assigned as Yalova University - Leeds Metropolitan University B.S. Dual Degree Program Coordinator - 2011). *** Yrd.Do?Dr.Cevdet KIZIL, Beykent Üniversitesi İİBF Uluslararas?Lojistik ve Ulaştırma Bölüm?nden Yalova Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölüm?ne transfer oldu - Ekim 2011 (Dr.Cevdet KIZIL transferred from Beykent University International Logistics and Transportation Department to Yalova University Business Administration Department in English as Assistant Professor of Accounting and Finance - October 2011) *** Dr.Cevdet KIZIL, Beykent Üniversitesi İİBF Uluslaras?Lojistik ve Ulaştırma Bölüm?ne Eylül 2011'de Yrd.Do?Dr. olarak atand?(Dr.Cevdet KIZIL is hired by Beykent University International Logistics and Transportation Department as Assistant Professor of Accounting and Finance in September 2011). ***Dr.Cevdet KIZIL, Maliye ve Finans Yazılar?Dergisi'nde bilimsel hakem olarak görev yapmaya başlad?- 2011 (Dr.Cevdet KIZIL started serving as a referee for Journal of Public Finance and Finance Articles - 2011). ***Dr.Cevdet KIZIL, University of Pittsburgh (USA) tarafından çıkarılan Emerging Markets Journal'ın Yardımc?Yönetici Editör?olarak atand?- 2010 (Dr.Cevdet KIZIL is assigned as Managing Associate Editor of Emerging Markets Journal published by University of Pittsburgh (USA) - 2010). ***Dr.Cevdet KIZIL, Kadir Has Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin kurucular?arasında yer ald?- 2010 (Dr.Cevdet KIZIL is one of the founders of Kadir Has University Alumni Association) ***Öğr.Gör.Dr. Cevdet KIZIL'ın "Evulation of Managers Employed in the Turkish Tourism Sector's Accommodation Establishments" isimli İngilizce makalesi 1 Ekim 2010 tarihinde Akademik Bakış Uluslararas?Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi'nde yayınland?- Say? 22, ISSN: 1694-528X (Dr. Cevdet KIZIL's article in English titled "Evaluation of Managers Employed in the Turkish Tourism Sector's Accommodation Establishments" was published by Akademik Bakis International Refereed Social Sciences E-Journal on October 1, 2010 - Number: 22, ISSN: 1694-528X). ***Dr. Cevdet KIZIL'ın "ÖSYM ve Olasılık Teorisi" isimli köşe yazıs?12 Eylül 2010 tarihinde Habertürk Gazetesi'nin 20. sayfasında yayınland?(Dr. Cevdet KIZIL's article titled "OSYM and the Probability Theory" was published by Haberturk Newspaper on September 12, 2010 - Page 20). ***Dr. Cevdet KIZIL'ın "1/500" isimli köşe yazıs?5 Eylül 2010 tarihinde Habertürk Gazetesi'nin 20. sayfasında yayınland?(Dr. Cevdet KIZIL's article titled "1/500" was published by Haberturk Newspaper on September 5, 2010 - Page 20). ***Dr. Cevdet KIZIL'ın "2, 4, ... ∞" isimli köşe yazıs?31 Ağustos 2010 tarihinde Habertürk Gazetesi'nin 20. sayfasında yayınland?(Dr. Cevdet KIZIL's article titled "2, 4, ... ∞" was published by Haberturk Newspaper on August 31, 2010 - Page 20). ***Dr. Cevdet KIZIL'ın "Entelektüel Sermaye Analizleri" isimli kitabi Derin Yayınlar?tarafından 978-9944-250-98-6 ISBN numaras?ile basıld?(Dr. Cevdet KIZIL's book titled Intellectual Capital Analysis is published by Derin with ISBN # 978-9944-250-98-6. ***Dr. Cevdet KIZIL'ın "Üniversite Seçiminde İpuçlar? isimli köşe yazıs?16 Mayıs 2010 tarihinde Habertürk Gazetesi'nin 24. sayfasında yayınland?(Dr. Cevdet KIZIL's article titled "Tips For University Selection" was published by Haberturk Newspaper on May 16, 2010). ***Dr. Cevdet KIZIL'ın "Şımarık Çocuk Bizi de Üzer Mi?" isimli köşe yazıs?10 Nisan 2010 tarihinde Habertürk Gazetesi'nin 24. sayfasında yayınland?(Dr. Cevdet KIZIL's article titled "Will The Spoiled Child Also Sadden Us?" was published by Haberturk Newspaper on April 10, 2010). ***Dr. Cevdet KIZIL'ın "Beklentiler 2010... Ekonomi OFF/ON?" isimli köşe yazıs?29 Aralık 2009 tarihinde Habertürk Gazetesi'nin 20. sayfasında yayınland?(Dr. Cevdet KIZIL's article titled "Expectations 2010... Economy OFF/ON?" was published by Haberturk Newspaper on December 29, 2009). ***Dr. Cevdet KIZIL'ın "Mehmet Bey Taburcu Olacak M?" isimli köşe yazıs?11 Kasım 2009 tarihinde Habertürk Gazetesi'nin 20. sayfasında yayınland?(Dr. Cevdet KIZIL's article titled "Will Mr. Mehmet Be Discharged?" was published by Haberturk Newspaper on November 11, 2009). *** Cevdet KIZIL, 6 Ekim 2009 tarihinde Dr. ünvanın?ald?(Cevdet KIZIL earned the Ph.D. title on October 6, 2009)***Cevdet KIZIL'ın "Kırmız?Alarmların Entegrasyonu" isimli köşe yazıs?15 Eylül 2009 tarihinde Habertürk Gazetesi'nin 20. sayfasında yayınland?(Cevdet KIZIL's article titled "The Integration of Red Alerts" was published by Haberturk Newspaper on September 15, 2009). ***Cevdetkizil.com'da reklam vermek isteyen sirketler nakit odeme ve banka havalesi yaninda artik Paypal araciligiyla da odeme yapabilirler - ilgilil firmalarin Cevdet Kizil'a e-posta araciliglya ulasmalari tavsiye edilir  (Companies that would like to purchase advertising on Cevdetkizil.com can now also pay with Paypal in addition to cash and money orders to the bank account - it is advised for interested firms to contact Cevdet Kizil via e-mail). ***Guidetoonlineschools.com, Cevdetkizil.com'un Ingilizce sayfalarinin bir kismina reklam vererek sitemize sponsor olmustur (Guidetoonlineschools.com has purchased advertising on Cevdetkizil.com's some English pages, thus now sponsors our website).    ***Cevdet Kizil 2.yukseklisansini dereceyle tamamladiktan sonra A.B.D.'deki torenle Delta Mu Delta Isletme Yonetiminde Uluslararasi Onur Toplulugu'na dahil olmus ve Onur Belgesi ile odullendirilmistir (Cevdet Kizil completes his 2nd masters with highest honors and is awarded the Honor Certificate of Delta Mu Delta International Honor Society in Business Administration).***Cevdetkizil.com'un "Satranc Basarilarim" adli genis icerikli sayfasi uzun calismalar sonucunda tamamen duzenlenmis ve yenilenmistir (Cevdetkizil.com's "Chess Successes" section which is a very detailed page is now completely fixed and updated).***Cevdetkizil.com "Foto Galeri" yeni fotograflarla guncellenmistir (Cevdetkizil.com "Photo Gallery" is updated with new photos).***