Genel Doküman Paylaşımı
      Cevdetkizil.com Genel Doküman Paylaşımı

"Başarısız olduğunuzda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz,

ancak hiç denemezseniz sonunuz gelir" - Beverly Sills.

İşletmeye Giriş (Introduction to Business) Dersi Dokümanları (indir!)

   

     İşletmeye Giriş (Introduction to Business) dersiyle ilgili çeşitli ve birçok kaynak.

Genel İşletme ve Organizasyon (General Management and Organization) (PDF formatında indir!)

   

     Genel İşletme ve Organizasyon (General Management and Organization), İşletme Kavram ve Konuları (Understanding of Business Concepts) ile ilgili doküman.

Misyon ve Vizyon (İndir!)

   

     İşletmelerde misyon ve vizyon nasıl oluşturulur? Nelere dikkat etmek gerekir? Misyon ve vizyon arasındaki farklar nelerdir? Bahse konu olan tüm bu sorulara cevap verirken, aynı zamanda misyon ve vizyon kavramlarıyla ilgili tanımlara da yer veren, örnekler sunan faydalı dokümanlar koleksiyonu.

The Encyclopedia of Trading Strategies (Ticaret Stratejileri Ansiklopedisi) (PDF formatında indir!)

   

     Ticaret Stratejileri ile ilgili 386 sayfalık, Jeffrey Owen Katz ve Donna L. McCormick tarafından ortaya koyulmuş detaylı bir çalışma.

The Science of Getting Rich (Zengin Olma Bilimi) (PDF formatında indir!)

   

     Zengin olma bilimi başlıklı, Wallace D. Wattles tarafından hazırlanmış güzel bir eser.

The Richest Man in Babylon (Babylon'un En Zengin Adamı) (indir!)

   

     Babylon'un En Zengin Adamı başlıklı, George C. Clason'dan esinlenerek yazılan hoş bir e-kitap.

Rethink Your Strategy: An Urgent Memo to the CEO (Stratejiniz Üzerine Tekrar Düşünün: Genel Müdürlere Acil Not) (indir!)

   

     Firma liderlerinin yeni fırsatları değerlendirmek adına nasıl agresif bir şekilde hamleler yapabileceğini anlatan, özellikle 2008'de kendisini iyice hissettiren ekonomik krize de göndermeler yapan hoş ve faydalı bir doküman - Paul Branstad, Bill Jackson ve Shumeet Banerji.

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2007-2009) (indir!)

   

     DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından yayınlanmış olan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2007-2009).

Corporate Finance (Şirket Finansmanı)  (PDF formatında indir!)

   

     Corporate Finance (Şirket Finansmanı) - Brealey and Myers.

Financial Reporting E-Book (Finansal Raporlama E-Kitabı)  (indir!)

   

     Finansal Raporlama ile ilgili 596 sayfalık çok geniş kapsamlı bir kaynak.

Risk Yönetiminin Önemi ve Gerekliliği (PPT - Powerpoint formatında indir!)

   

     Risk Yönetiminin Önemi ve Gerekliliği - Murat Beşinci (Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık Doktora Sunumu).

Risk Yönetimi (PPT - Powerpoint formatında indir!)

   

     Risk Yönetimi - Turgay Geçer (Family Finans).

Risk Yönetimi Araçları ve Teknikleri (Risk Management Tools and Techniques (PDF formatında indir!)

   

     Risk Yönetimi Araçları ve Teknikleri (Risk Management Tools and Techniques - E.A. Medova - University of Cambridge.

Finansal Risk Analizleri - Armador Bilişim A.Ş. (PDF formatında indir!)

   

     Finansal Risk Analizleri - Armador Bilişim A.Ş.

  

Bankaların Üstlendiği Riskler, Riskin Tanımı ve Risk Odaklı Denetim (PPT - Powerpoint formatında indir!)

   

     Bankaların Üstlendiği Riskler, Riskin Tanımı ve Risk Odaklı Denetim (Risk Focused Supervision. How is Risk Defined?). Jean-Philippe Svoronos.

 

Kredi Riski ve Kredi Riski Ölçümü ilgili birçok doküman (indir!)

   

     Kredi Riski ve Kredi Riski Ölçümü ile ilgili çeşitli kaynaklar. 

Operasyonel Risk Yönetimi ve Ölçümü ile ilgili birçok doküman (indir!)

   

     Operasyonel Risk Yönetimi ve Ölçümü ile ilgili çeşitli kaynaklar. 

 

Faiz Oranı Riski ile ilgili birçok doküman (indir!)

   

     Faiz Oranı Riski ile ilgili çeşitli kaynaklar. 

 

Likidite Riski ve Likidite Riski Ölçümü ile ilgili dokümanlar (indir!)

   

     Likidite Riski ve Likidite Riski Ölçümü ile ilgili kaynaklar (İngilizce).

Value at Risk (Riske Maruz Değer) ile ilgili dokümanlar (indir!)

   

     Value at Risk (Riske Maruz Değer) ile ilgili kaynaklar.

Risk Yönetimi ve Riske Maruz Değer (PDF formatında indir!)

   

     Risk Yönetimi ve Riske Maruz Değer - Erhan Yavuz.

Risk Measurement: An Introduction to Value at Risk (PDF formatında indir!)

   

     Risk Measurement: An Introduction to Value at Risk (Risk Ölçümü: Riske Maruz Değere Giriş), Thomas J. Linsmeier & Neil D. Pearson.

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (PDF formatında indir!)

   

     International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - Finans, Riskler ve Basel Kriterleri ile ilgili doküman, Bank for International Settlements.

Future Results of Present Economy (WMV formatında indir!)

   

     Future Results of Present Economy - Subprime Mortgage Krizi sonrasinda dünya ekonomileri ve borsalarında yaşanan sorunları takiben gelecekte oluşabilecek hayali senaryoyu mizahi bir şekilde ele alan video :)

Basel II ile ilgili birçok doküman (indir!)

   

     Basel II ile ilgili Türkçe ve İngilizce çeşitli kaynaklar. 

Basel II ve Banka ile Kobilere Etkileri, dikkat edilmesi gerekeler (indir!)

   

     Basel II ve Banka ile Kobilere Etkileri, Bankalar ve Kobilerce dikkat edilmesi  gereken hususlar.

Capital Requirements for SMEs under the Revised Basel II Framework (PDF formatında indir!)

   

     Capital Requirements for SMEs under the Revised Basel II Framework (Revize Edilen Base II Yapısında Kobilerin Sermaye Gereklilikleri) - Jan Henneke, Stefan Truck.

Basel II, Kredi Riski ve Operasyonel Risk (Word formatında indir!)

   

     Basel II, Kredi Riski ve Operasyonel Risk - Turgay Geçer.

Basel II ve Kredi Riski: Kaos İçindeki Düzen (PDF formatında indir!)

   

     Basel II ve Kredi Riski: Kaos İçindeki Düzen - Turgay Geçer.

Banka Sermaye Yeterliliği: Basel II Standartlarının Bir Türk Bankasına Uygulanması (PDF formatında indir!)

   

     Banka Sermaye Yeterliliği: Basel II Standartlarının Bir Türk Bankasına Uygulanması - Suat Teker, K.Evren Bolgün,  M.Barış Akçay.

Basel II and Operational Risk: Implications for Risk Measurement and Management in the Financial Sector (PDF formatında indir!)

   

     Basel II and Operational Risk: Implications for Risk Measurement and Management in the Financial Sector - Basel II ve Operasyonel Risk ile ilgili doküman, Ariane Chapelle, Yves Crama, Georges Hubner, Jean-Philippe Peters.

Basel II Sürecinde XBRL Gerekliliği (PDF formatında indir!)

   

     Basel II Sürecinde XBRL Gerekliliği - Arş. Gör. Levent Koşan.

Sermaye Piysalarındaki Derecelendirme Müessesesinin Basel II Kapsamında Değerlendirilmesi (PDF formatında indir!)

   

     Sermaye Piyasalarındaki Derecelendirme Müessesesinin Basel II Kapsamında Değerlendirilmesi - Yrd. Doç. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Arş. Gör. Alper Veli Çam.

Political Economy of Turkish Privatization: A Critical Assessment (PDF olarak indir!)

   

     Political Economy of Turkish Privatization: A Critical Assessment - Özelleştirme ile ilgili doküman - Yrd.Doç.Dr.Aysun Fıçıcı.

Başlangıcından Bugüne Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları (1984-1994) (PDF olarak indir!)

   

     1984-1994 yılları arasında Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları - Metin Kilci.

Merger and Acquisition Process (Şirket Birleşme ve Devralma Süreçleri) (indir!)

   

     Merger and Acquisition Process - Anette Risberg, Copenhagen Business School - Journal of International Business Studies'de yayınlanan makale.

Daimler Benz - Chrysler birleşmesi (merger) ile ilgili dokümanlar (indir!)

   

     Daimler Benz - Chrysler birleşmesi (merger).

Türkiye'nin Borç Gelişimi ve Dış Borç Tarihçesi (Word formatında indir!)

   

     Türkiye'nin Borç Gelişimi ve Dış Borç Tarihçesi - Prof.Dr.Muhammet AKDİŞ, Pamukkale Üniversitesi.

Türkiye'de İşgücü Piyasası ile ilgili dokümanlar (indir!)

   

     Türkiye'de İşgücü Piyasası ile ilgili çeşitli kaynaklar.

Turkey - A New Corporate World for Europe (PDF formatında indir!)

   

     Turkey - A New Corporate World for Europe - Türkiye ve Avrupa Birliği ile ilgili doküman, Turkish-EU Enlargement Council of the European Round Table of Industrialists.

Turkey's Economic Integration into the EU: Challenges and Opportunities (PDF formatında indir!)

   

     Turkey's Economic Integration into the EU: Challenges and Opportunities - Türkiye ve Avrupa Birliği ile ilgili doküman, Adem Y. Elveren & Muhsin Kar.

Issues Arising from Turkey's Membership Perspective (PDF formatında indir!)

   

     Issues Arising from Turkey's Membership Perspective - Türkiye ve Avrupa Birliği ile ilgili doküman, EU Restricted.

Running Around in Circles? The Cyclical Relationship Between Turkey and the European Union (PDF formatında indir!)

   

     Running Around in Circles? The Cyclical Relationship Between Turkey and the European Union - Türkiye ve Avrupa Birliği ile ilgili doküman, Luigi Narbone ve Nathalie Tocci.

The Economics of Turkey Accession  (PDF formatında indir!)

   

     The Economics of Turkey Accession - Türkiye ve Avrupa Birliği ile ilgili doküman, Katinka Barysch.

EU Energy Policy and Future European Energy Markets: Consequences for the Central and East European States  (PDF formatında indir!)

   

     EU Energy Policy and Future European Energy Markets: Consequences for the Central and East European States - Avrupa Birliği ile ilgili doküman, Margarita M. Balmaceda.

Strategic Marketing Audit (indir!)

   

     Strategic Marketing Audit (Stratejik Pazarlama Denetimi) ile ilgili çeşitli dokümanlar.

Tekstil Sektörü ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili dokümanlar  (indir!)

   

     Tekstil Sektörü ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Textile Industry and Supply Chain Management).

Kalite, Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili doküman (indir!)

   

     Kalite, Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi.

Depo Yönetimi ile ilgili dokümanlar (indir!)

   

     Doç. Dr. Murat Erdal tarafından hazırlanmış Depo Yönetimi ile ilgili çeşitli dokümanlar.

ISO 9000 Fırsatı - ISO 9000 ile ilgili doküman  (PDF formatında indir!)

   

     ISO9000 Fırsatı - ISO9000 ile ilgili kaynak.

Petrol Ofisi 2005 Şirket Raporu - Gedik Yatırım (PDF formatında indir!)

   

     Petrol Ofisi 2005 Şirket Raporu - Gedik Yatırım.

Petkim 2005 Yılı Mali Tablo Analizi - Dış Yatırım (PDF formatında indir!)

   

     Petkim 2005 Yılı Mali Tablo Analizi - Dış Yatırım.

Tüpraş 2004 Yılı Faaliyet Raporu - TÜPRAŞ (PDF formatında indir!)

   

     Tüpraş 2004 Yılı Faaliyet Raporu - TÜPRAŞ.

İnsan Kaynakları (Human Resources) ile ilgili birçok doküman (indir!)

   

     İnsan Kaynakları (Human Resources) ile ilgili Türkçe-İngilizce çeşitli dokümanlar, İş Memnuniyeti, İş Tatmini, İşe Bağlılık, Performans Değerlendirmesi, Toplam Kalite Yönetimi, Kriz Yönetimi, Kariyer Planlama, Ücret Yönetimi, Çatışma.

İşletme Etiği ve Şirket Sosyal Sorumluluğu (Managerial Ethics and Corporate Social Responsibility) ile ilgili dokümanlar (indir!)

   

     İşletme Etiği ve Şirket Sosyal Sorumluluğu (Managerial Ethics and Corporate Social Responsibility) ile ilgili kaynaklar.

Emotional Competence and Leadership Excellence at Johnson & Johnson (Johnson & Johnson'da Duygusal Yetenek ve Liderlikte Mükemmellik) (indir!)

   

     Duygusal Zeka ve Liderlik üzerine özgün bir çalışma - Kathleen Cavallo ve Dottie Brienza.

360 Derece Performans Değerlendirme ile ilgili dokümanlar (indir!)

   

     360 Derece Performans Değerlendirme ile ilgili kaynaklar.

İş Memnuniyeti (Job Satisfaction) ile ilgili dokümanlar (indir!)

   

     İş Memnuniyeti (Job Satisfaction) ile ilgili örnek anketler.

İnsan Kaynakları Vaka Çalışması - Kariyer Planlama  (Word olarak indir!)

   

     İnsan Kaynakları Vaka Çalışması (Case Study).

İnsan Kaynakları Vaka Çalışması - Kriz Yönetimi  (Word olarak indir!)

   

     İnsan Kaynakları Vaka Çalışması (Case Study).

İnsan Kaynakları Vaka Ç. - Performans Değerlendirme  (Word olarak indir!)

   

     İnsan Kaynakları Vaka Çalışması (Case Study).

İnsan Kaynakları Vaka Ç. - Toplam Kalite Yönetimi  (Word olarak indir!)

   

     İnsan Kaynakları Vaka Çalışması (Case Study).

İnsan Kaynakları Vaka Çalışması - Ücret Yönetimi  (Word olarak indir!)

   

     İnsan Kaynakları Vaka Çalışması (Case Study).

İş Ahlakı Dokümanları - Tüketici Kanunu (indir!)

   

     İş Ahlakı dersi ile ilgili kaynak.

İş Ahlakı Dokümanları - İnsan Hakları (indir!)

   

     İş Ahlakı dersi ile ilgili kaynak.

İş Ahlakı Dokümanları - T.C. Anayasası (indir!)

   

     İş Ahlakı dersi ile ilgili kaynak.

İş Ahlakı Dokümanları - İş Hukuku (indir!)

   

     İş Ahlakı dersi ile ilgili kaynak.

İş Planı (Business Plan) Örnekleri (indir!)

   

    İş Planı (Busines Plan) Örnekleri. 

Özgeçmiş (CV) Örnekleri (indir!)

   

     Özgeçmiş (CV) Örnekleri.

Niyet Mektubu (Statement of Purpose - SOP) Örnekleri (indir!)

   

     Niyet Mektubu (Statement of Purpose - SOP) Örnekleri.

APA Research Style Crib Sheet - Doküman (Word formatında indir!)

   

     APA Araştırma Stili ve Kaynakça Belirtme (Referanslama) yöntemi hakkında detaylı bilgi sunan yararlı bir doküman - Russ Dewey, Georgia Southern University.

APA Research Style Crib Sheet - Doküman (PDF formatında indir!)

   

     APA Referanslama yöntemini anlatan mükemmel ve çok faydalı bir doküman  - Dr. Abel Scribe.

 

"Başarısız olmak imkansızmış gibi hareket edin" - Dorothea Brande.

 

             Cevdet Kızıl - Nejat Can Okay (Kadir Has Üniversitesi'nde bir gün, sene 2006).