Sertifika
      Kazanılan Sertifikalar (58)

Brainbench ve E-Certifications gibi sitelerde beyin jimnastiği yaparak kendinizi sınayabilirsiniz...

  Sertifika İsimleri   Sertifika Derece & Sıralamaları
       

Brainbench E-Ticaret Kavramları Sertifikası 

Brainbench Internet Kavramları Sertifikası (Türkiye'de 10.)  
 

Brainbench E-Ticaret Kavramları Sertifikası

  Brainbench Internet Kavramları Sertifikası.
Türkiye 10.su

Brainbench E-Ticaret Uygulamaları Sertifikası 

Brainbench Word İşleme Temelleri Sertifikası (Dünya'da 32.)

 

Brainbench E-Ticaret Uygulamaları Sertifikası

 

Brainbench Word İşleme Temelleri Sertifikası.
Dünya 32.si

Istanbul Kurumsal Gelişim (IKG) Proje Yönetimi Sertifikası Brainbench İngilizce Yazım Alıştırması Sertifikası  (Dünya'da ilk %3'te)
  Istanbul Kurumsal Gelişim (IKG) Proje Yönetimi Sertifikası   Brainbench İngilizce Yazım Alıştırması Sertifikası.
Dünya'nın %97'sinden Yüksek Bir Skorla (Dünya 61.si)
Istanbul Kurumsal Gelişim (IKG) Proje Yönetimi Sertifikası (2) Brainbench İş Süreçleri Değişim Mühendisliği Ser. (Dünya'da ilk %3'te)
  Istanbul Kurumsal Gelişim (IKG) Proje Yönetimi Sertifikası (2)   Brainbench İş Süreçleri Değişim Mühendisliği Sertifikası.
Dünya'nın %97'sinden Yüksek Bir Skorla (Dünya 86.sı)
Istanbul Kurumsal Gelişim (IKG) PMP Sınavı Hazırlık Eğit. Prog. Ser. Brainbench Pazarlama Bilimi Kavramları Sertifikası (Dünya'da ilk %5'te)
  Istanbul Kurumsal Gelişim (IKG) PMP Sınavı Hazrlık Eğit. Prog. Ser.   Brainbench Pazarlama Bilimi Kavramları Sertifikası.
Dünya'nın %95'inden Yüksek Bir Skorla
Asian Academic Accounting Association (AAAA) 10th Annual Conference Katılım Sertifikası

Brainbench Reklamcılık Endüstrisi Bilgisi Sertifikası (Dünya'da ilk %6'da)  

  Asian Academic Accounting Association (AAAA) 10th Annual Conference Katılım Sertifikası  

Brainbench Reklamcılık Endüstrisi Bilgisi Sertifikası.
Dünya'nın %94'ünden Yüksek Bir Skorla

Brainbench İşletme Biliminin Temelleri (A.B.D.) Sertifikası  

Brainbench Pazarlama Araştırması Sertifikası (Dünya'da ilk %7'de)  

  Brainbench İşletme Biliminin Temelleri (A.B.D.) Sertifikası  

Brainbench Pazarlama Araştırması Sertifikası.
Dünya'nın %93'ünden Yüksek Bir Skorla

Brainbench İşletme Bilimi Kavramları (A.B.D.) Sertifikası  

Brainbench Word İşleme Temelleri Sertifikası (Dünya'da ilk %9'da)  

 

Brainbench İşletme Bilimi Kavramları (A.B.D.) Sertifikası 

 

Brainbench Word İşleme Temelleri Sertifikası.
Dünya'nın %91'inden Yüksek Bir Skorla

Brainbench İş Süreçleri Değişim Mühendisliği Sertifikası 

Brainbench Bilgisayar Endüstrisi Bilgisi Sertifikası (Dünya'da ilk %10'da)  
 

Brainbench İş Süreçleri Değişim Mühendisliği Sertifikası  

  Brainbench Bilgisayar Endüstrisi Bilgisi Sertifikası,
Dünya'nın %90'ından Yüksek Bir Skorla 

Brainbench İşletme Etiği ve İş Ahlakı (A.B.D.) Sertifikası  

Brainbench İşletme Bilimi Kavramları (A.B.D.) Ser. (Dünya'da ilk %12'de)

 

Brainbench İşletme Etiği ve İş Ahlakı (A.B.D.) Sertifikası 

 

Brainbench İşletme Bilimi Kavramları (A.B.D.) Sertifikası,
Dünya'nın %88'inden Yüksek Bir Skorla    

Brainbench İşletme İletişim Teknikleri ve Haberleşme Sertifikası 

Brainbench İşletme Bilimi Müzakere Stratejisi Ser. (Dünya'da ilk %12'de)

 

Brainbench İşletme İletişim Teknikleri ve Haberleşme Sertifikası 

 

Brainbench İşletme Bilimi Müzakere Stratejisi Sertifikası.
Dünya'nın %88'inden Yüksek Bir Skorla 

Brainbench İş İngilizcesi ve İşletme Yazışmaları Sertifikası  

Brainbench Personel ve Çalışan Yön. (İngiltere) Ser. (Dünya'da ilk %13'de)

  Brainbench İş İngilizcesi ve İşletme Yazışmaları Sertifikası  

Brainbench Personel ve Çalışan Yönetimi (İngiltere) Sertifikası.
Dünya'nın %87'sinden Yüksek Bir Skorla   

Brainbench İşletme Matematiği Sertifikası  

Brainbench Problem Çözme - Nitel (Metrik) Sertifikası (Dünya'da ilk %13'de)

  Brainbench İşletme Matematiği Sertifikası  

Brainbench Problem Çözme - Nitel (Metrik) Sertifikası.
Dünya'nın %87'sinden Yüksek Bir Skorla    

Brainbench Personel ve Çalışan Yönetimi (A.B.D.) Sertifikası  

Brainbench Zaman Yönetimi (A.B.D.) Sertifikası (Dünya'da ilk %15'te)

  Brainbench Personel ve Çalışan Yönetimi (A.B.D.) Sertifikası  

Brainbench Zaman Yönetimi (A.B.D.) Sertifikası.
Dünya'nın %85'inden Yüksek Bir Skorla    

Brainbench Personel ve Çalışan Yönetimi (İngiltere) Sertifikası  

Brainbench İngilizce Yazım (İngiltere) Sertifikası (Dünya'da ilk %21'de)

  Brainbench Personel ve Çalışan Yönetimi (İngiltere) Sertifikası     

Brainbench İngilizce Yazım (İngiltere) Sertifikası.
Dünya'nın %79'undan Yüksek Bir Skorla

Brainbench İşletmelerde İşyeri İlişkileri (A.B.D.) Sertifikası 

Brainbench İşletmelerde İşyeri İlişkileri (A.B.D.) Ser. (Dünya'da ilk %24'te)

  Brainbench İşletmelerde İşyeri İlişkileri (A.B.D.) Sertifikası  

Brainbench İşletmelerde İşyeri İlişkileri (A.B.D.) Sertifikası.
Dünya'nın %76'sından Yüksek Bir Skorla    

Brainbench Zaman Yönetimi (A.B.D.) Sertifikası  

Brainbench Pazarlama Stratejileri Sertifikası (Dünya'da ilk %25'te)

  Brainbench Zaman Yönetimi (A.B.D.) Sertifikası  

Brainbench Pazarlama Stratejileri Sertifikası.
Dünya'nın %75'inden Yüksek Bir Skorla    

Brainbench İşletme Bilimi Müzakere Stratejisi Sertifikası 

Brainbench Problem Çözme - Nitel Sertifikası (Dünya'da ilk %25'te)

  Brainbench İşletme Bilimi Müzakere Stratejisi Sertifikası  

Brainbench Problem Çözme - Nitel Sertifikası.
Dünya'nın %75'inden Yüksek Bir Skorla 

Brainbench Pazarlama Stratejileri Sertifikası 

Brainbench Personel ve Çalışan Yön. (A.B.D.) Ser. (Dünya'da ilk %29'da)

  Brainbench Pazarlama Stratejileri Sertifikası  

Brainbench Personel ve Çalışan Yönetimi (A.B.D.) Sertifikası.
Dünya'nın %71'inden Yüksek Bir Skorla    

Brainbench Pazarlama Bilimi Kavramları Sertifikası  

Brainbench İşletme İletişim Tek. ve Haberleşme Ser. (Dünya'da ilk %29'da)

  Brainbench Pazarlama Bilimi Kavramları Sertifikası  

Brainbench İşletme İletişim Teknikleri ve Haberleşme Sertifikası.
Dünya'nın %71'inden Yüksek Bir Skorla      

Brainbench Pazarlama Araştırması Sertifikası Brainbench MS Excel 2000 Temelleri Sertifikası (Dünya'da ilk %29'da)  
  Brainbench Pazarlama Araştırması Sertifikası   Brainbench MS Excel 2000 Temelleri Sertifikası.
Dünya'nın %71'inden Yüksek Bir Skorla         

Brainbench Reklamcılık Endüstrisi Bilgisi Sertifikası 

   
 

Brainbench Reklamcılık Endüstrisi Bilgisi Sertifikası 

   
eCertifications Temel Ekonomi Sertifikası      
  eCertifications Temel Ekonomi Sertifikası    
Brainbench Matematiğin Temelleri Sertifikası      
  Brainbench Matematiğin Temelleri Sertifikası     
Brainbench Matematğin Temelleri - Nitel (Metrik) Sertifikası    
  Brainbench Matematiğin Temelleri - Nitel (Metrik) Sertifikası     
eCertifications Matematiksel Yetenek Ser. (Uzman Seviyesinde)      
  eCertifications Mathematiksel Yetenek Sertifikası (Uzman)    
Brainbench Problem Çözme - Nicel Sertifikası     
  Brainbench Problem Çözme - Nicel (Sayısal) Sertifikası    
Brainbench Problem Çözme - Nicel (Metrik) Sertifikası     
  Brainbench Problem Çözme - Nicel (Metrik) Sertifikası    
Brainbench Problem Çözme - Nitel Sertifikası    
  Brainbench Problem Çözme - Nitel Sertifikası    
Brainbench Problem Çözme - Nitel (Metrik) Sertifikası     
  Brainbench Problem Çözme - Nitel (Metrik) Sertifikası    
Brainbench İngilizce Yazım Sertifikası      
  Brainbench İngilizce Yazım Sertifikası    
Brainbench İngilizce Yazım (İngiltere) Sertifikası      
  Brainbench İngilizce Yazım (İngiltere) Sertifikası    
Brainbench İng. Dinleme ve Kavrama (A.B.D.) Ser. (Uzman Seviyesi)    
  Brainbench İngilizce Dinleme ve Kavrama (A.B.D.) Ser. (Uzman)    
Brainbench Dinleme ve Kavrama - İng. (İngiltere) Ser. (Uzman S.)    
  Brainbench Dinleme ve Kavrama - İng. (İngiltere) Sertifikası (Uzman)    
Brainbench İngilizce Dinleme Yeteneği Sertifikası      
  Brainbench İngilizce Dinleme Yeteneği Sertifikası    
Brainbench Okuma ve Kavrama - İngilizce Sertifikası      
  Brainbench Okuma ve Kavrama - İngilizce Sertifikası    
Brainbench İngilizce Heceleme ve Telaffuz (A.B.D.) Sertifikası      
  Brainbench İngilizce Heceleme (A.B.D.) Sertifikası    
eCertifications İngilizce Heceleme ve Telaffuz Sertifikası      
  eCertifications İngilizce Heceleme ve Telaffuz Sertifikası    
eCertifications İngilizce Kelime Bilgisi Ser. (Uzman Seviyesinde)      
  eCertifications İngilizce Kelime Bilgisi Sertifikası (Uzman)    

Brainbench Bilgisayarın Temelleri (Win XP) Sertifikası  

   
 

Brainbench Bilgisayarın Temelleri (Wın XP) Sertifikası

   
Brainbench Bilgisayarın Temelleri (MS Windows 2000) Sertifikası      
  Brainbench Bilgisayarın Temelleri (MS Windows 2000) Sertifikası    
Brainbranch Bilgisayarın Temelleri (Win 95/98) Sertifikası      
  Brainbench Bilgisayarın Temelleri (Win 95/98) Sertifikası    
Brainbench MS Internet Explorer 5.5 Sertifikası      
  Brainbench MS Internet Explorer 5.5 Sertifikası    
Brainbench MS Internet Explorer 4.0 Sertifikası      
  Brainbench MS Internet Explorer 4.0 Sertifikası    
Brainbench Word İşleme Temelleri Sertifikası (Uzman Seviyesinde)       
  Brainbench Word İşleme Temelleri Sertifikası (Uzman)    
Brainbench MS Word 2000 Temelleri Sertifikası      
  Brainbench MS Word 2000 Temelleri Sertifikası    
eCertifications Microsoft Word 97 Sertifikası      
  eCertifications Microsoft Word 97 Sertifikası    
Brainbench MS Excel 2000 Temelleri Sertifikası      
  Brainbench MS Excel 2000 Temelleri Sertifikası    
eCertifications Microsoft Excel 97 Sertifikası    
  eCertifications Excel 97 Sertifikası    
Brainbench MS Frontpage 2000 Sertifikası      
  Brainbench MS Frontpage 2000 Sertifikası    
Brainbench WWW (World Wide Web) Kavramları Sertifikası      
  Brainbench WWW (World Wide Web) Kavramları Sertifikası    
Brainbench Internet Endüstrisi Bilgisi Sertifikası      
  Brainbench Internet Endüstrisi Bilgisi Sertifikası    
Brainbench Web Tasarım Kavramları ve Konuları Sertifikası     
  Brainbench Web Tasarım Kavramları ve Konuları Sertifikası    
Brainbench Internet Kavramları Sertifikası      
  Brainbench Internet Kavramları Sertifikası    
Brainbench Internet Teknolojisinin Temelleri Sertifikası      
  Brainbench Internet Teknolojisinin Temelleri Sertifikası    
Brainbench Internette Araştırma ve Değerlendirme (A.B.D.) Sertifikası     
  Brainbench Internette Araştırma ve Değerlendirme (A.B.D.) Sertifikası    
Brainbench Bilgisayar Endüstrisi Bilgisi Sertifikası      
  Brainbench Bilgisayar Endüstrisi Bilgisi Sertifikası    
eCertifications Orta ve Doğu Asya Tarih Bilgisi Sertifikası      
  eCertifications Orta ve Doğu Asya Tarih Bilgisi Sertifikası    
Brainbench Yazım Hızı ve Doğruluğu Sertifikası      
  Brainbench Yazım Hızı ve Doğruluğu Sertifikası    

 

Cevdet Kızıl'ın Shapiro Library'de geçirdiği günlerden biri (SNHU, Sene 2004).