İhtimali Bedelli Askerlik Fonlarının Etkin Kullanımı

Blog Yazısı Künyesi: Kızıl, C. (2010). "İhtimali Bedelli Askerlik Fonlarının Etkin Kullanımı", Dusuncekulubu, 22 Ekim 2010 Cuma Tarihli Blog Yazısı,http://www.dusuncekulubu.com/ihtimali-bedelli-askerlik-fonlarinin-etkin-kullanimi/

Citation: Kızıl, C. (2010). "İhtimali Bedelli Askerlik Fonlarının Etkin Kullanımı" ("The Efficient Use of Probable Paid Military Service"), Dusuncekulubu, October 22, 2010, Friday, http://www.dusuncekulubu.com/ihtimali-bedelli-askerlik-fonlarinin-etkin-kullanimi/

Bugünlerde sıkça konuşulan ve gündemi meşgul eden konulardan biri de ihtimali bedelli askerlik… Hükümet ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki görüşmeler devam ederken, herkes çıkacak kararları merakla bekliyor.

Şüphesiz, bedelli askerlik hususuyla ilgili çeşitli tahminler de dile getiriliyor. Örneğin, terör olaylarının devam etmesi nedeniyle bedelli askerliğin söz konusu olmayacağı, bunun yerine eşit süreli askerlik uygulamasına geçileceği belirtiliyor.

Şahsi kanaatimce, bedelli askerlik yönünde karar alınması durumunda buradan sağlanacak fonlerın etkin kullanımı şarttır. Fakat bundan da önce toplanan fonların miktarı ile ilgili şeffaflık sağlanmalı ve kamu açık bir şekilde bilgilendirilmelidir. Belirtilen noktada, bağımsız denetim yoluna da başvurulabilir. Takibinde, bedelli askerlik yönünde karar alınması ve toplanan fon meblağında şeffaflık sağlanmasından sonra doğru adımlar atılmalıdır. Örnek vermek gerekirse, bugün çatışmalarda yaşanan askeri kayıpların gerçekleşmesinde teknolojik zaaflar önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla, fonların etkin kullanımında alternatiflerden biri askeri techizat ve donanımların teknolojik açıdan güçlendirilmesidir. Ar-Ge çalışmalarına ve nanoteknolojiye ağırlık verilebilir. Daha koruyucu askeri üniforma ve aksesuarlar üzerinde durulabilir. Benzer şekilde, bedelli askerlikten gelen fonlarla mayına dayanıklı zırhlı araçların sayısı arttırılabilir. Bir başka alternatif, daha modern, seri ve dayanıklı silahlara geçiştir. Ek olarak, askeri eğitimler esnasında daha çok muhimmatın kullanılabilmesi için de bedelli askerlikten gelecek fonlar değerlendirilebilir. Ayrıca, askeriyedeki tesisleşme ve altyapının iyileştirilmesi opsiyonuna konsantre olunabilir. Bir başka ifadeyle, bedelli askerliğin uygulanması durumunda buradan sağlanacak nakit akışının tabana yayılması gereklidir.

Son olarak, şu anda sürmekte olan bedelli ve eşit süreli askerlik tartışmalarından bağımsız bir şekilde, uzun vadede profesyonel orduya geçiş daha sağlıklı sonuçlar arz edecektir. Zira, bu sayede milli savunmanın daha etkili ve daha az maliyetli gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Doğal olarak, ülkenin nitelikli insan sermayesinin ulusal ekonomiye katkısı da daha hızlı ve uzun süreli cereyan edecektir. Tüm bunlardan daha da önemlisi ise, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize çok daha fazla yatırımın yönlendirilmesidir. Buralarda işsizliğin azaltılması ve vatandaşlarımızın meslek sahibi yapılması durumunda, terörün önüne geçilmesi ile askeri harcamaların önemli bir bölümünün eğitim, sağlık, emeklilik sistemi gibi farklı alanlarda kullanılabilmesi mümkün olacaktır.