Muhasebe Etiği: Yalova İlinde İKAMET EDEN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER Üzerinde BİR Araştırma

 

Bildiri Künyesi: Kızıl, C., Aras, S., Erzin, N. O. (2014). "Muhasebe Etiği: Yalova İlinde İkamet Eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerinde Bir Araştırma", 5. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 26 Eylül 2014, Edirne, Türkiye, http://icga-icongfesr.trakya.edu.tr/pages/5--ulusal-konferans-kabul-edilen-bildiriler#.VDGnsNFxnIU

 

Citation: Kızıl, C., Aras, S., Erzin, N. O. (2014). "Accounting Ethics: A Research Run On Certified Public Accountans Residing In The City Of Yalova", 5th National Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, 26 September 2014, Edirne, Turkey, http://icga-icongfesr.trakya.edu.tr/pages/5--ulusal-konferans-kabul-edilen-bildiriler#.VDGvYdFxnIU

 

Yrd.Doç.Dr.Cevdet Kızıl[1], Sultan Aras[2], Naim Onur Erzin[3]

Bu çalışma, muhasebe etiği kapsamında Yalova ilinde ikamet eden serbest muhasebeci mali müşavirlerin (SMMM) etik algı düzeyini ve meslek etiğine olan bakış açılarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Yalova Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavir meslek mensuplarından 40 meslek mensubuna ulaşılmış, 32’sinden geri dönüş sağlanmıştır. Bu bağlamda, uygulanan ankete geri dönüş oranı %80 olmuştur. Elde edilen anket verileri ise SPSS programına girilmiş ve rapor edilmiştir. Çalışmada öne çıkan en önemli sonuçlardan birisi muhasebe meslek mensuplarının etik ve meslek etiği kavramlarına duyarsız kalmadıkları, kendilerini bu konularda sürekli geliştirmeye arzulu ile gönüllü olmalarıdır. Anket sonuçlarının dikkat çekici diğer bir yönü ise kadın meslek mensuplarının erkek meslek mensuplarına göre etik değerlere daha fazla bağlı kaldıklarının ve uygulanması hususuna daha fazla önem verdiklerinin tespiti olmuştur.  Aynı zamanda, anket sonuçları ışığında kadın meslek mensupları erkek meslek mensuplarına göre etik konulara daha objektif bakmaktadır. Meslek mensupları, kanuni boşluklar söz konusu olduğunda ise mükellefleri lehine hareket etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Etik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yalova

 

ACCOUNTING ETHICS: A RESEARCH RUN ON CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANS RESIDING IN THE CITY OF Yalova

This research was run to determine the ethics perception level and the viewpoint of certified public accountants (CPAs) to occupational ethics, who reside in the city of Yalova, Turkey.  For the study, 40 accounting professionals who are registered to the Yalova Chamber of Certified Public Accountants were contacted. Among the mentioned accountants, 32 professionals did participate in research. In this context, the return rate for the implemented questionnaire of study was 80%. Data gathered from the survey were entered to the SPSS program and results were reported. One of the eye-catching results of this research was that, accounting professionals were not indifferent to the ethics as well as accounting ethics concepts, and they were willing to continously improve themselves for ethical issues. Another remarkable indicator of the study was that, women accounting professionals were more loyal to the ethical values compared to their male colleagues. Female accounting professionals were also placing more emphasis on the implementation of ethical values. Also, in the light of questionnaire results, it was observed that female accounting professionals had a more objective perspective on ethical subjects compared to male accounting professionals. Finally, certified public accountants were taking actions for the favor and advantage of their customers when gaps in the law were in order.

Keywords: Accounting, Ethics, Certified Public Accountant, Yalova[1] Yalova Üniversitesi İİBF, İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi, e-mail: cevdetkizil@yahoo.com

[2] Yalova Üniversitesi İİBF, İngilizce İşletme Bölümü öğrencisi, e-mail: sultanaras_36@hotmail.com

[3] Yalova Üniversitesi İİBF, İngilizce İşletme Öğrenci Asistanı, e-mail: naim.erzn@gmail.com